تبلیغات
دیدنی ترین - جالب ترین - عجیب ترین ها - کثیف ترین رودخانه(5عکس)
پنجشنبه 4 اسفند 1390

کثیف ترین رودخانه(5عکس)

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :کثیف ترین ،

 

رودخانه سیترام در اندونزی ، کثیف ترین رودخانه جهان است.با این حال عده زیادی به وسیله این رودخانه امرار معاش می کنند.

<br /><br /><br /><a href="/sites/default/files/dirty-river-4.jpg" target="_blank" alt="دریافت تصویر اصلی" id="lightbox2-download-link-text"> </a>

<br /><br /><br /><a href="/sites/default/files/dirty-river-6_0.jpg" target="_blank" alt="دریافت تصویر اصلی" id="lightbox2-download-link-text"> </a>

 

<br /><br /><br /><a href="/sites/default/files/cit-3.jpg" target="_blank" alt="دریافت تصویر اصلی" id="lightbox2-download-link-text"> </a>

<br /><br /><br /><a href="/sites/default/files/cit-1.jpg" target="_blank" alt="دریافت تصویر اصلی" id="lightbox2-download-link-text"> </a>

 


log